Ongewenstverklaring

Vreemdelingen die niet meer in Nederland mogen verblijven, kunnen in bepaalde gevallen een ongewenstverklaring krijgen. Bijvoorbeeld als een vreemdeling niet rechtmatig in Nederland verblijft en bij herhaling een strafbaar feit heeft gepleegd. Of als een onrechtmatig verblijvende vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde of veiligheid. (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Een besluit tot ongewenstverklaring wordt u in persoon door de politie uitgereikt. Het besluit tot ongewenstverklaring heeft onmiddellijke werking. U dient Nederland onmiddellijk uit eigen beweging te verlaten (zelfstandig vertrekplicht). Als u in Nederland verblijft terwijl u weet of kunt vermoeden dat u tot ongewenste vreemdeling bent verklaard, dan maakt u zich schuldig aan een misdrijf op grond van artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht, en kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden! Na de gevangenisstraf wordt u door de Nederlandse overheid uitgezet

Tegen de ongewenstverklaring kan binnen 4 weken bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar mag echter niet in Nederland worden afgewacht. Het is raadzaam om het bezwaar door een vreemdelingenrechtadvocaat te laten behandelen.

Hebt u het verleden in Nederland een misdrijf begaan en bent u hierdoor door de IND ongewenst verklaard? In dat geval kunt u Nederland voor 10 jaar niet betreden. Dit kan vervelend zijn als u familieleden hebt die in Nederland wonen of als u zich in Nederland wilt vestigen.

Het is mogelijk om de IND te verzoeken om de ongewenstverklaring op te heffen. U dient hiervoor echter wel goede redenen te hebben. Wilt u weten of het nut heeft om een verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring bij de IND in te dienen? Neem dan contact met mij op.