Terugkeerbesluit en Inreisverbod

Vreemdelingen die niet langer rechtmatig in Nederland wonen of niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, krijgen een terugkeerbesluit.

Een terugkeerbesluit wordt uitgereikt als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

  • aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft afgewezen
  • uw verblijfsvergunning is verlopen en niet is verlengd
  • de verblijfsvergunning is ingetrokken

Heeft u een terugkeerbesluit ontvangen, dan dient u Nederland binnen een periode van 28 dagen te verlaten. Heeft u nooit een verblijfsvergunning gehad of aangevraagd, dan dient u Nederland onmiddellijk (0 dagen) te verlaten.

Indien u dit niet doet, dan kunt u in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Het doel is dan om u uit te zetten naar uw land van herkomst.

Als u zich niet aan de vertrektermijn van het terugkeerbesluit heeft gehouden, dan kunt u een inreisverbod opgelegd krijgen. Dat betekent dat u voor de duur van het inreisverbod het grondgebied van de Europese Unie niet kunt inreizen. Dit is een vergaande en ingrijpende maatregel omdat dit niet alleen Nederland betreft maar de gehele Europese Unie.

U hebt slechts vier weken de tijd om tegen een dergelijke maatregel beroep aan te tekenen. Mocht u met een terugkeerbesluit en inreisverbod te maken hebben, neem dan contact met Frouws Advocatuur.

Door de versnelde behandeling, vaak bij de paspoortcontrole, wordt met name door de Vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee regelmatig vormfouten gemaakt. Dit kan leiden tot vernietiging van het besluit en in sommige gevallen zelfs tot vernietiging van het inreisverbod. Een vreemdelingenrecht advocaat kan u hierin bijstaan.