Verblijfsvergunning ingetrokken

Is uw verblijfsvergunning ingetrokken omdat u niet langer voldoet aan het verblijfsdoel waarvoor de vergunning verstrekt was? Dan is het raadzaam om een vreemdelingenrechtadvocaat te raadplegen om te kijken of het zinvol is om bezwaar in te dienen. Het kan ook zijn dat er andere verblijfsmogelijkheden zijn.

Houdt u er rekening mee dat aan het instellen van bezwaar tegen besluiten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een termijn verbonden is. In het vreemdelingenrecht is de termijn om in bezwaar te gaan, vier weken. Wacht er dus niet te lang mee en neem contact met mij op om uw situatie te bespreken.

Vaak ontvangt u eerst een voornemen tot intrekken. Hierin geeft de IND aan dat zij van plan zijn om uw verblijfsvergunning in te trekken en krijgt u de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Hoewel dit voornemen nog geen besluit is, is het toch aan te raden om dan al contact op te nemen met een vreemdelingenrechtadvocaat. Het gebeurt namelijk regelmatig dat de IND op basis van een door de advocaat ingediende zienswijze toch besluit om af te zien van de intrekking.

Tel: 030-2307100
E-mail: info@frouwsadvocatuur.nl