Visum kort verblijf

U wilt voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) naar Nederland afreizen. Afhankelijk van uw nationaliteit, heeft u een visum voor kort verblijf nodig. Een visum is een sticker die wordt aangebracht in uw reis¬document (bijvoorbeeld een paspoort). Een visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen uw binnenkomst voor een kort verblijf.
Een visum voor kort verblijf is geldig in het gehele Schengengebied. Met een Schengenvisum voor Nederland kunt u dus ook reizen in de 25 andere Schengenlanden.

Visumaanvraag

Een visum voor kort verblijf vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of consulaat in uw land van herkomst. De aanvraag dient u persoonlijk bij de Nederlandse ambassade of consulaat in te dienen. Een afspraak voor een visumaanvraag kunt u vaak zelf maken met behulp van het online visumafsprakensysteem op de website van de ambassade.
Op de website van de Rijksoverheid, vindt u een lijst met visumplichtige landen.
Is er geen Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont, neem dan voor meer informatie contact op met de De Dienst Consulaire Zaken en Migratiebeleid (DCM) van BuZa (afdeling Vreemdelingen- en Visumzaken).

Beslissen over aanvraag visum

De ambassade of het consulaat beslist over het algemeen zelf of u in het bezit wordt gesteld van een visum voor kort verblijf. Soms vraagt de ambassade bij een visumaanvraag advies aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) of de IND.

Visumaanvraag afgewezen

Heeft u een afwijzing ontvangen van uw visumaanvraag? Binnen 4 weken kunt u bezwaar maken tegen de afwijzing. Ik kan namens u bezwaar instellen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland. Momenteel worden voor visumprocedures geen toevoegingen verstrekt. Het is daarom nuttig  met mij te overleggen over de kosten. Mail mij het besluit en uw contactgegevens door. Na ontvangst stel ik onmiddellijk bezwaar in tegen het besluit en vraag het dossier op bij de IND. info@frouwsadvocatuur.nl